Задължителни изисквания при избора на работни облекла

Задължителни изисквания при избора на работни облекла
16 ноември 2021

Редица фактори трябва да бъдат взети под внимание, които да гарантират избора на подходящо работно облекло, което да е съобразено с дейността на фирмата където работим.

Това важи особено когато става въпрос за облекла, които се ползват в среда, изискваща висока видимост на работника. Атмосферните и изкуствените условия на осветление на работното място, както и ефекта от условия като мъгла и сняг трябва да се отчитат при избора на работно облекло. 

Ефективността на дрехите е свързана и с техния цвят, който трябва да позволява на служителя да се отличава от атмосферата, намираща се в работната среда. Облеклото трябва да включва и светло-отразяващи елементи, когато е необходимо, за да може да се вижда от фаровете при лоши условия на осветление или през тъмната част на денонощието.

Отразяващи ленти могат да бъдат под или върху талията на жилетки или якета, както и светло-отразяващи ленти върху панталони. През летните месеци подсилените допълнително с плътност жилетки или гащеризони могат да бъдат прекалено топли през летните месеци, в този случай могат да се доставят с подходящите изисквания.

За да не създават ограничение в движението на ползвателите, дрехите трябва да са подбрани в точен размер за всеки служител. Облеклото за мокро или студено време трябва да има подходящи качества на високотехнологично ниво или да може да се носи под облеклата от висококачествени материали.

Независимо дали ще наеме или ще закупи работно облекло, работодателят трябва да:

- Осигури безплатно работно облекло за работа на служителите, които могат да бъдат изложени на значителни рискове за тяхната безопасност;

- Осигури поддръжка на дрехите в чисто и добро работно състояние. Това трябва да се контролира регулярно преди облеклото да бъде дадено на служителите за ползване; Предостави съоръжения за съхранение на работните дрехи, когато не се използват;

- Осигури адекватна информация, инструкции и обучение, за да могат служителите да използват правилно дрехите. Това трябва да включва обяснение на рисковете, защо облеклото е необходимо, как и кога трябва да се носи;

- Контролира служителите, за да се подсигурят условията на труд и безопасност и да се гарантира, че дрехите се ползват правилно и когато това е необходимо.

Служителите от своя страна трябва да:

- Носят работното си облекло, съгласно инструкциите на техния работодател;

- Полагат грижа за облеклото, което им е издадено, да проверяват и съобщават за повреди или дефекти на работодателя си;

- Използват предоставените хранилища, когато дрехите не се употребяват;


Не забравяйте, че повреденото или неподходящо облекло няма да ги предпази правилно.

18 август 2022
Технологии

Тук ще намерите цялата информация за иновативните ни технологии, които са интегрирани в нашите продукти с марка BWOLF за работно облекло, защитни обувки, ЛПС и b-well за медицинско облекло и сабо. Всеки един метод е резултат от дългогодишни разработки на нашите специалисти. Стремежът да удовлетворим желанията и работните потребности на клиентите ни е и нашата мотивация да създадем съвременни технологии, които максимално кореспондират с тях. За ваше удобство и улеснение при избор на продукт, ние сме обозначили всеки артикул със съответстващата го технология.

прочети още
24 ноември 2021
Лични предпазни средства и безплатно работно/униформено облекло

Във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност, при извършването на работа, свързана с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства (ЛПС).

прочети още
23 ноември 2021
Избор на подходящи работни обувки

Изборът на подходящите работни обувки е изключително важен за абсолютно всички, които ценят своето здраве. Особено голямо внимание за избора на подходящи работни обувки трябва да обърнат всички онези професии, който прекарват голяма част от ежедневието си на крак.

прочети още