За нас

Фирма Сейфти-БГ ЕООД е основана през 2009 г. Компанията търгува със  зимни, летни и
специални работни облекла, с възможност за поставяне на фирмени надписи – ситопечат,
бродерия  в зависимост от предпочитанията и изискванията на клиента. Също така, предлагаме
богата продуктова гама от работни обувки, ботуши, лични предпазни средства - ръкавици,
височинна защита, антифони, защитни каски, дихателна защита, очила, аксесоари и други
средства, свързани с охрана на труда, отговарящи на европейските стандарти и норми за качество.